Monitoring...

"Trillingsmeters van HTN..."


HTN kan voor u deze trillingsmeters installeren. Deze trillingsmeter zal bevestigd worden aan het object dat bloot staan aan trillingen.
Bij het uitvoeren van deze metingen is gespecialiseerde apparatuur nodig. Hier moet uit blijken hoe groot de belasting van de trillingen is en of er kans is op schade veroorzaakt door deze trillingen. Het installeren van een trillingsmeter heeft voornamelijk als doel om de trillingswaarden te bewaken en te registreren. De apparatuur beschikt over een signaleringsfunctie die d.m.v. email/sms of een zwaailamp geactiveerd zal worden wanneer de trillingen de ingestelde grens overschrijden. De waarden worden opgeslagen zodat achteraf bekeken kan worden hoe het verloop van de belasting veroorzaakt door trillingen is geweest.