Heibespreking

 

"Heibespreking"


In de heibespreking is het de bedoeling om voorafgaande aan het werk met alle betrokken partijen duidelijke afspraken te maken over de algemene en specifieke onderwerken en mogelijke scenario's bij het uitvoeren van het heiwerk. Discussies tijdens en na het werk kunnen door een goede heibespreking worden teruggedrongen.

HTN maakt altijd een duidelijk heibesprekingsverslag en versterkt deze aan betrokken. Hei heibesprekingsverslag is voor de heiopzichter een belangrijk document, omdat op basis hiervan de gemaakte afspraken uitgevoerd en gecontroleerd kunnen worden. Uit juridisch oogpunt dient het verslag van de heibespreking zelfs bij de eerstvolgende bouwvergadering ingebracht te worden als ingekomen stuk.

Bij de heibespreking dienen de volgende partijen ten minste aanwezig te zijn:

  • de constructeur
  • de hoofdaannemer
  • het heibedrijf
  • desgewenst een afvaardiging van de opdrachtgever
  • bevoegd gezag
  • Gemeenteopzichter
  • projectleider van HTN
Eventueel kan bij projecten met een verhoogd risico op kwaliteit, grond of omgeving gerelateerde problemen, een specialist (geotechnisch adviseur, meettechnicus) bij deze vergadering uitgenodigd worden. In de heibespreking dient ook aangegeven te worden wat de specifieke lokale richtlijnen zijn.
 
HTN heeft voor elke specifieke paalsoort een afgestemde agenda, die in de heibespreking gebruikt kan worden. In deze agenda staan alle punten die bij het specifieke paalsysteem aan de orde kunnen zijn.