Hamertje tik...

"Hamertje tik.............."

De meting wordt uitgevoerd door met een hamer op de paalkop te slaan.
Deze slag wekt een spanningsgolf op in de paal. De respons van de paalkop
wordt geregistreerd en verschaft informatie over de toestand en kwaliteit
van de paalschacht.
Door de analogie met een bekend kinderspel heeft deze meettechniek de naam ‘hamertje tik’ gekregen. 

Het akoestisch doormeten van iedere doorgemeten paal levert één of meerdere diagrammen op waaruit valt op te maken of een paal gebreken vertoont of niet. Het is mogelijk om bij kopschade, eventueel met enige aanpassing, nog een uitspraak te doen over de rest van de paal.