BT Fund (Brancheorganisatie van Toezichthouders in de Funderingsbranche)

HTN is lid van de branch vereniging BTFund. Met branche worden een drietal hoofddoelen nagestreefd, te weten:

  • Het vakinhoudelijke continu verbeteren van de dienstverlening
  • Informatie verstrekken over en naar buiten treden als vertegenwoordiger van de branche
  • Fungeren als aanspreekpunt voor de branche

Zowel bedrijven als natuurlijke personen kunnen zich aansluiten bij deze organisatie. Bedrijven tonen hiermee aan dat zij zich willen conformeren aan de normatieve doelstellingen van de organisatie en personen kunnen zich, na opleiding en behalen van een diploma, laten registreren als Gediplomeerd Toezichthouder Funderingstechnieken. D.m.v. een dergelijk register wordt de kwaliteit van de dienstverlening geborgd.

Ga naar de site van BT Fund